การพับโลหะต้องอาศัยทักษะการออกแบบแผ่นคลี่ชิ้นงาน, ความชำนาญของช่างผู้พับงาน และศักยภาพของเครื่องพับเป็นสำคัญ

เรามีเครื่องพับหลายเครื่องและมีทีมชำนาญงานมากกว่า 10 ปี รับบริการพับ ขึ้นรูปชิ้นงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งชิ้นงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่