งานประกอบชิ้นงาน ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่

ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายยาวนาน เราสามารถประกอบ ได้ทั้ง Kiosk, Locker, Mailbox, Cart, POE Cabinet, ตู้ MDB, Rack, Door&Window, Kitchen, Ozone, Tech Furniture อื่นๆ ได้งาน รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถส่งของได้ตรงเวลาที่นัดหมาย