AIS Smart Kiosk

AIS พัฒนาระบบยืนยันตัวตนบนโลกออนไลน์ ร่วมกับ NDID และธนาคารเกียรตินาคินภัทร เปลี่ยนช่องทาง AIS Smart Kiosk ให้กลายเป็นช่องทางพิสูจน์ และแสดงตัวตนทางดิจิทัลในการทำธุรกรรมทั้งภาครัฐ และเอกชน

เอไอเอสได้เตรียมความพร้อมในการเข้ามาเป็นผู้ให้บริการ “ยืนยันตัวตนบนโลก Online” หรือ Identity Provider ในฐานะค่ายมือถือรายแรก เพื่อเพิ่มโอกาส ความสะดวก ในการเข้าถึงบริการทางการเงินทุกประเภทของคนไทยทุกระดับ รวมถึงต่อยอดการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอีกด้วย

การเพิ่มช่องทางยืนยันตัวตนผ่าน AIS Kiosk ช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้แก่ผู้ทำธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้าผ่านการยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID อย่างต่อเนื่อง

Client บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
Project AIS Smart Kiosk
Materials Steel
Website ais.th