Payment Kiosk(VTM)

เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ (Payment Kiosk) ทำให้ลูกค้ารับการบริการอย่างทั่วถึงฉับไว

Client ธนาคารกรุงศรี
Project เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ
Materials Steel
Website