Queue Kiosk - ธกส

เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ (Queue Kiosk) ทำให้ลูกค้ารับการบริการอย่างทั่วถึงฉับไว

Client Infinite/ธนาคาร ธกส
Project เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ
Materials Steel
Website